no-img

فروشگاه اینترنتی فایل 365
پکیج های آموزشی سایت
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : ریاضی
DOC
توابع
15,600.00 ریال

توابع


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره توابع يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. تعریف تابع در ریاضیات تابع عملکردی است که برای هر ورودی داده شده یک خروجی منحصر بفرد تولید می‌کند معکوس این مطلب را در تعریف تابع بکار نمی‌برند یعنی در واقع یک تابع می‌تواند برای چند ورودی متمایز خروجیهای یکسان را نیز تولیدکند. برای مثال با فرض y=x2 باورودیهای 5- و 5 خروجی یکسان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 747   نویسنده : فایل 365
DOC
توابع مثلثاتی
32,500.00 ریال

توابع مثلثاتی


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره توابع مثلثاتي يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. ارتفاع مثلث ALTITUDE OF A  Triangle هر ارتفاع مثلث، پاره خطي است كه يك سر آن يك رأس مثلث، و سر ديگر آن، پاي عمودي است كه از آن رأس بر ضلع مقابل به آن رأس فرود مي‎آيد؛ مانند ارتفاع  هر مثلث، سه ارتفاع دارد، ،  و  كه در يك نقطة مانند  به نام مركز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1019   نویسنده : فایل 365
DOC
تاریخچه ریاضیات
23,500.00 ریال

تاریخچه ریاضیات


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره تاريخچه رياضيات يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. لگاريتم: همچنانكه امروزه مي دانيم قدرت لگاريتم به عنوان يك ابزار محاسباتي در اين حقيقت نهفته است كه ضرب و تقسيم به كمك آن به اعمال ساده تر جمع و تفريق تحويل مي شوند. نشانه اي از اين ايده در فرمول  كه در زمان نپر كاملاً شناخته شده بوده پيدا شد و كاملاً محتمل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 736   نویسنده : فایل 365
DOC
تابع
14,500.00 ریال

تابع


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره تابع يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد.   قسمتي از نمودار يک تابع. هر عدد x در عبارت f(x) = x3 - x قرار مي‌گيرد. در رياضيات، يک تابع رابطه‌اي است که هر متغير دريافتي خود را فقط به يک خروجي نسبت مي‌دهد. علامت استاندارد خروجي يک تابع f به همراه ورودي آن، x مي‌باشد يعني. به مجموعه ورودي‌هايي که يک تابع مي‌تواند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 773   نویسنده : فایل 365
DOC
آموزش حسابان
45,350.00 ریال

آموزش حسابان


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره آموزش حسابان يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. برد: برد تابع عبارت است از مجموعه ي مقاديري كه تحت تاثير قانون تابع برروي عناصر دامنه به وجود مي آيد. نكته: براي محاسبه ي مقادير تابع عدد انتخابي(x) را در ضابطه ي داده شده قرار داده حاصل عبارت را محاسبه كرده و مقدار تابع مشخص مي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 978   نویسنده : فایل 365
DOC
اصل لانه کبوتر
12,000.00 ریال

اصل لانه کبوتر


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره اصل لانه كبوتر يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. چكيده: اصل لانه كبوتر بسيار روشن است و بسيار ساده به نظر مي‌رسد، گويي داراي اهميت زيادي نيست، ولي در عمل اين اصل داراي اهميت و قدرت بسيار زيادي است، زيرا تعميمهاي آن حاوي نتايجي عميق در نظريه تركيباتي و نظريه اعداد است. وقتي مي‌گوئيم در هر گروه سه نفري از مردم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 968   نویسنده : فایل 365
DOC
آشنایی با ماتریسها
32,500.00 ریال

آشنایی با ماتریسها


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره آشنايي با ماتريسها يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. آشنايي با ماتريسها مقدمه: در تاريع آمده است كه اولين بار يك رياضيدان انگليسي تبار به نام كيلي ماتريس را در رياضيات وارد كرد. با توجه به آنكه در آن زمان رياضيدانان اغلب به دنبال مسائل كاربردي بودند، كسي توجهي به آن نكرد. اما بعدها رياضيدانان دنباله ي كار را گرفتند تا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 964   نویسنده : فایل 365
DOC
روش تدریس جمع اعداد
18,500.00 ریال

روش تدریس جمع اعداد


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره روش تدريس جمع اعداد يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. روش تدريس: مجسم – نيمه مجسم – انتزاعي از بچه ها مي خواهيم كه هميشه در ساعت رياضي كيسه حساب را همراه داشته باشند. در مرحله مجسم مي توان از خود دانش آموزان كمك گرفت مثلاً 5 دانش آموز را پاي تخته آورده و تعداد آنها را از دانش آموزان پرسيد. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 710   نویسنده : فایل 365
DOC
دیفرانسیل وانتگرال
18,500.00 ریال

دیفرانسیل وانتگرال


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره ديفرانسيل وانتگرال يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. خط مماس   بسياري از مسائل مهم حساب ديفرانسيل وانتگرال، به مسئله پيدا كردن خط مماس وارد بر منحني در يك نقطه معين روي منحني مربوط مي شوند. در هندسه مسطحه اگر منحني دايره باشد، خط مماس در يك  نقطه P روي دايره، به عنوان خطي تعريف مي شود كه دايره را فقط در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 733   نویسنده : فایل 365
DOC
دایره
35,400.00 ریال

دایره


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره دايره يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. دايره معادله يك دايره فرض كنيم C(a,b) مركز و r شعاع دايره باشد . فرض كنيم P(x,y) نقطة دلخواهي روي محيط دايره باشد. معادله يك دايره فرض كنيم C(a,b) مركز و r شعاع دايره باشد . فرض كنيم P(x,y) نقطة دلخواهي روي محيط دايره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 733   نویسنده : فایل 365
DOC
خرپا
25,300.00 ریال

خرپا


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره خرپا يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. روش حل خرپاها براي حل خرپاها از سه روش استفاده مي گردد که عبارتند از : 1 – روش مفصل يا گره 2 – روش مقطع يا برش 3 – روش نيروي مجهول که از روش 1 و 2 و 3 يا به عبارتي از هر سه روش براي حل خرپاي ساده و مرکب مي توان استفاده نمود. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1065   نویسنده : فایل 365
DOC
توزیع های احتمالی گسسته
15,600.00 ریال

توزیع های احتمالی گسسته


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره توزيع هاي احتمالي گسسته يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. توزيع‎هاي احتمالي گسسته   مقدمه   در حالي كه اغلب تعيين توزيع احتمالي براي يك متغير تصادفي معين مفيد است، بسياري مواقع در استنباط آماري و تصميم‎گيري توابع احتمالي متغيرها داراي يك فرم هستند. در چنين مواردي استفاده از نظريه توابع احتمالي شرح داده شده در فصل پنجم براي به دست آوردن نتايج كلي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 661   نویسنده : فایل 365
DOC
حل مسائل برنامه ریزی خطی
35,200.00 ریال

حل مسائل برنامه ریزی خطی


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره حل مسائل برنامه ريزي خطي يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد.   فصل اول مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي 1-1 مقدمه در ساليان اخير شاهد حركتي مستمر، از تحقيقات صرفاً تئوري به تحقيقات كاربردي بخصوص در زمينه پردازش اطلاعات، براي مسائلي كه براي آن ها راه حلي موجودنيست ويا براحتي قابل حل نيستند بوده ايم. با عنايت به اين امر، علاقه فزاينده اي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 737   نویسنده : فایل 365
DOC
روش نلدرمید
45,000.00 ریال

روش نلدرمید


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره روش نلدرميد يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. روش نلدرميد در سال 1965 نلدروميد كارايي روش هكس، اسپندلي، هيمسورف را با تعيين سيمپلكس هاي بدون قاعده افزايش داده اند. روش آنها يكي از روشهاي كارآمد معمولي و در دسترس بود كه اگر تعداد متغيرها فراتر از 5 يا 6 نبود به خوبي كار مي كرد. مسئله مينيمم سازي f(x) را در نظر بگيريد. فرض [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1005   نویسنده : فایل 365
DOC
سیری در ریاضیات
25,000.00 ریال

سیری در ریاضیات


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره سيري در رياضيات يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد.   « سيري در رياضيات »   رياضيدانها چگونه زبان يكديگر را ميفهمند؟ اگر به سرزمين جديدي سفر كنيد كه زبان مردم آنجا را ندانيد و نيز ندانيد كه در آنجا چه مي گذرد، سفر برايتان لذتي ندارد. در قلمرو رياضيات نيز چنين است. كسي كه زبان رياضي را نداند نمي تواند اين علم را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 708   نویسنده : فایل 365
DOC
عدد نپر
15,000.00 ریال

عدد نپر


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره عدد نپر يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. عدد نپر:   عدد اي (e) يکي از ثابت‌هاي رياضي و پايه لگاريتم طبيعي است. عدد e تا ۲۹ رقم پس از مميز چنين است: E = 2,71828 713502874235365904518284   پايه لگاريتم طبيعي (~ 2.71828)، اولين بار توسط لئونارد اويلر (Leonhard Euler 1707-83) يکي از باهوشترين رياضيدانان تاريخ رياضيات مورد استفاده قرار گرفت. در يکي از دست [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 783   نویسنده : فایل 365
DOC
علم ریاضی
14,500.00 ریال

علم ریاضی


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره علم رياضي يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. ریاضی هدف «رياضيات علم نظم است و موضوع آن يافتن، توصيف و درك نظمي است كه در وضعيت‌هاي ظاهرا پيچيده‌ نهفته است و ابزارهاي اصولي اين علم ، مفاهيمي هستند كه ما را قادر مي‌سازند تا اين نظم را توصيف كنيم» . دكتر ديبايي استاد رياضي دانشگاه تربيت معلم تهران نيز در معرفي اين علم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 994   نویسنده : فایل 365
DOC
کوانتومی
55,000.00 ریال

کوانتومی


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره كوانتومي يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد.   1-1  حالت : یك توصیف كامل از یك سیستم  فیزیكی را حالت گوییم. در مكانیك كوانتومی ، یك حالت ، یك بردار در فضای هیلبرت است .   1-2   فضای هیلبرت  :یك فضای برداری  روی اعداد مختلط C می باشد . بردارها را به صورت  نشان می دهیم یك ضرب داخلی به صورت   در این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 990   نویسنده : فایل 365
DOC
معرفی رشته ریاضی
35,000.00 ریال

معرفی رشته ریاضی


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره معرفي رشته رياضي يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. كليات الف) تعريف برخي از واژه ها و اصطلاحات 1 . گروه آزمايشي بر اساس تقسيم بنديهاي انجام شده ، مجموعة رشته هاي مختلف تحصيلات دانشگاهي، بر حسب مواد امتحاني آزمون سراسري كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي پذيرد ، به چهار گروه آزمايشي : (1) علوم رياضي و فني  (2)  علوم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 727   نویسنده : فایل 365
DOC
منحنی های افق
10,000.00 ریال

منحنی های افق


فايل365,در اين پست براي شما عزيزان درباره منحني هاي افق يک فايل وُرد آماده کرديم ميتوانيد دانلود و استفاده کنيد. منحني هاي افقي خطوط مياني بزرگراه ها و ريلها شامل مجموعه اي از خطوط مستقيم است كه توسط منحني ها بهم متصل هستند. منحني هاي ترافيك سريع معمولاً مدور هستند، اگر چه منحني هاي حلقه اي ممكن است براي گذر تدريجي ممكن است كه استفاده شود، اما منحني هاي مدرو نيز اين [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / سپتامبر / 2016   بازدید : 814   نویسنده : فایل 365