no-img
فروشگاه اینترنتی فایل 365

دانلود مقاله کنترل مقاوم


فروشگاه اینترنتی فایل 365
پکیج های آموزشی سایت
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
دانلود مقاله کنترل مقاوم
doc
آوریل 19, 2016

دانلود مقاله کنترل مقاوم


مقدمه:
در این مقاله ابتدا صورت مسئله کنترل مقاوم به طور کامل تشریح می شود. سپس به تاریخچه کنترل مقاوم و سیر پیشرفت برخی از شاخه ای آن پرداخته می شود. در پایان مقاله طی دو بخش جداگانه به توضیح روش های – Pick Nevanlinna و Kharitonov که در ادامه مورد استفاده قرار می گیرند، می پردازیم.
در کنترل کلاسیک طراحی کنترل کننده بر اساس مدلی از سیستم واقعی صورت می گیرد. مدل سیستم تنها یک تقریب از دینامیک های واقعی سیستم می باشد، بنابراین اهداف مورد نظر در کنترل ممکن است بوسیله چنین طراحی هایی تحقق نیابد. در تئوری کنترل مقاوم  سعی بر اینست که عدم قطعیت های  موجود در مدل بر طراحی کنترل کننده اثر بگذارند تا اهداف مورد نظر در طراحی به شکل مطلوب تری حاصل شوند. از مهمترین شاخه ها در کنترل مقاوم شاخه پایداری مقاوم  می باشد که در این مقاله به آن می پردازیم. بخش دوم به صورت مسئله کنترل مقاوم اختصاص داده شده است. در بخش سوم تاریخچه این تئوری مورد بررسی قرار گیرد. در بخش های چهارم و پنجم به تشریح دو روش طراحی پایدار کننده های مقاوم که در ادامه مورد استفاده قرار می گیرند، پرداخته می شود.
کلمات کلیدی:

کنترل مقاوم

مساله کنترل مقاوم

طراحی کنترل کننده های مقاوم

فهرست مطالب
کنترل مقاوم :

 مسئله کنترل مقاوم:

 مدل سیستم:
 عدم قطعیت در مدلسازی:
کنترل مقاوم در واقع تلاشی در جهت ایجاد مصالحه بین این دو وضعیت می باشد.

 تاریخچه کنترل مقاوم:

 سیر پیشرفت تئوری:

 معرفی شاخه های کنترل مقاوم:

الف) شاخه مقادیر تکین:
ب) شاخه   :
پ) شاخه Kharitonov :

 طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال

 بیان صورت مسئله:
 تعاریف و مقدمات:
شکل () بلوک دیاگرام سیستم به همراه کنترل کننده

 پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ایبرچسب‌ها :

تصاویر پیش نمایش


دانلود مقاله کنترل مقاوم-1

درباره نویسنده

امیرحسینن فلاح 123 نوشته در فروشگاه اینترنتی فایل 365 دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید