no-img

فروشگاه اینترنتی فایل 365
پکیج های آموزشی سایت
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
آمار و مدلسازی
doc
سپتامبر 1, 2016
حجم300کیلوبایت
45,000.00 ریال
تعداد فایل:1

آمار و مدلسازی


فایل۳۶۵,در این پست برای شما عزیزان درباره آمار و مدلسازی یک فایل وُرد آماده کردیم میتوانید دانلود و استفاده کنید.


 

جامعه آماری= مجموعه از افراد یا اشیا است که درباره اعضای آن می خواهیم موضوع یا موضوعاتی را مطالعه کنیم.

۲ – ۱۴ – ۱ – ۳ – ۸ – ۵- ۶ – ۲- ۱ – ۱۰ – ۸ – ۸- ۱ – ۲ – ۳ – ۶ – ۱ – ۷- ۲ – ۵

۹ – ۳ – ۲۰ – ۲۱- ۲ – ۹ – ۱۰ – ۴- ۳ – ۵ – ۷ – ۲- ۳ – ۶ – ۱۰- ۸ – ۲- ۳- ۷- ۴- ۳

۵ – ۱۳ – ۷ – ۲ – ۱ – ۱۲ – ۵ – ۲ – ۴ – ۴ – ۲- ۸ – ۸ – ۳ – ۲- ۱- ۶ – ۵- ۳

۷ – ۶ – ۶ – ۵ – ۵- ۴ – ۴ – ۳ – ۳- ۳ -۳- ۳- ۲ – ۲- ۲ – ۲- ۲ – ۲ – ۱ – ۱ – ۱

۲۰ – ۱۳ – ۱۲- ۱۰ – ۹ – ۸ – ۸ – ۸ – ۷

 

دسته هامرکز دسته هافراوانی مطلقفراوانی نسبیفراوانی تجمعیدرصد فراوانی
۵-۱

۱۰-۵

۱۵-۱۰

۲۰-۱۵

 ۱۶

۱۰

۳

۱

۵۴/۰

۳۳/۰

۱/۰

۰۳/۰

۱۶

۲۶

۲۹

۳۰

۵۴

۳۳

۱۰

۳

جمع ۳۰۱ ۱۰۰

 موضوعات :
آمار

درباره نویسنده

فایل 365 626 نوشته در فروشگاه اینترنتی فایل 365 دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید