no-img

فروشگاه اینترنتی فایل 365
پکیج های آموزشی سایت
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
آمار شهرنشینی
doc
سپتامبر 1, 2016
حجم 170کیلوبایت
35,000.00 ریال
تعداد فایل:1

آمار شهرنشینی


فایل۳۶۵,در این پست برای شما عزیزان درباره آمار شهرنشینی یک فایل وُرد آماده کردیم میتوانید دانلود و استفاده کنید.


 

بررسی علل افزایش جمعیت شهری در مقیاس ناحیه ای*

(با تأکید بر استان خراسان)

 

دکتر محمدعلی احمدیان **

دکتر مهدی جهانی***

چکیده

با توجه به اینکه عدم تعادل در نظم فضایی جمعیت، مشکلات متعددی را برای کشور به وجود آورده است، این تحقیق بر آنست با شناخت عوامل مؤثر بر روند افزایش جمعیت شهری، زمینه مناسبی برای رفع مشکلات مزبور را فراهم نماید. به همین منظور از بین طبقات جمعیتی شهرهای استان خراسان ۹ شهر به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های  تحقیق حاکی از رشد ۹/۲ درصدی جمعیت شهری، طی دوره ۷۵-۱۳۶۵ می باشد که تنها ۹/۰ درصد آن ناشی از مهاجرت بوده است. مهاجرت به شهرها، هم از نظر کمی و هم از نظر عوامل مؤثر بر آن، ارتباط معنی داری با طبقات جمعیتی شهرهای نمونه داشته است، لیکن در مجموع، انگیزه های شغلی و برخورداری از خدمات آموزشی، مهمترین علل مهاجرت به شهرها بوده است.

 

واژگان کلیدی

طبقات جمعیتی، نظم فضایی، جستجوی کار، جابجایی اجباری

مقدمه

تحولات جمعیتی ایران حاکی از آنست که کل جمعیت کشور در سال ۱۳۴۵ حدوداً ۱۹ میلیون نفر بوده است و از این تعداد، ۶ میلیون نفر شهرنشین بوده اند. در سال ۱۳۷۵ با افزایش جمعیت کشور به حدود ۶۰ میلیون نفر، جمعیت شهری به ۵/۳۷ میلیون نفر افزایش یافته است که ۶ برابر جمعیت شهری سال ۱۳۴۵ می باشد (مرکز آمار ایران، ۱۳۷۸). این در       حالی ست که طی همین دوره ی زمانی، جمعیت روستایی به ۲ برابر هم نرسیده است. این افزایش سریع جمعیت شهری از یک طرف منجر به گسترش سریع شهرها و افزایش مشکلات جوامع شهری شده است و از طرف دیگر با تخلیه جمعیت نقاط روستایی، تولیدات کشاورزی که نیاز جمعیت رو به افزایش کشور را تدارک می نموده است، رو به کاهش نهاده و وابستگی غذایی کشور را شدت می بخشد. لذا بررسی و تحلیل عوامل افزایش جمعیت شهری، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

 

سابقه تحقیق

از انقلاب صنعتی به این طرف، پدیده شهرنشینی، به صورت مسأله ای بغرنج به وجود آمد. در سال ۱۸۰۰ میلادی تنها ۱/۳ درصد از جمعیت جهان در نقاط شهری زندگی می کردند لیکن این نسبت در سال ۱۹۰۰ به ۱/۱۳ درصد و در سال ۱۹۹۵ به حدود ۴۶ درصد افزایش پیدا کرد و پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۳۰ از ۶۰ درصد جمعیت کره زمین افزون گردد. United Nations, 1998)) علت این افزایش بی رویه جمعیت شهری، در کشورهای توسعه یافته، افزایش طبیعی جمعیت، به دلیل کاهش مرگ و میر از یک سو و تمرکز فعالیت های صنعتی در کانون های شهری از سوی دیگر بوده است. (هاگت، ۱۳۷۵)  این پدیده در کشورهای در حال توسعه با تأخیر زمانی و عللی متفاوت صورت گرفت که مهمترین آنها تفاوت میان نقاط شهری و روستایی به لحاظ زمینه های اشتغال، سطح دستمزدها، امکانات خدماتی و رفاهی و نظایر اینها می باشد. (Chapman,  ۱۹۹۹)

تحلیلگران اقتصاد سیاسی، در مورد علل ساختاری افزایش جمعیت شهری  در کشورهای اخیر، بر تأثیر پدیده وابستگی که از پیامدهای نظام سرمایه داری جهانی ست، تأکید بیشتری می نمایند. (گیلبرت، ۱۳۷۶)

مشکلات  ناشی از افزایش  جمعیت شهری در کشورهای توسعه یافته، منشاء تحقیقات  و ارائه راهبردهای متعددی گردید که از آن جمله می باید به مطالعات جورج تولی               (Tolley, 1989) )، پل نوکس (Knox, 1998) ،  ایده ی با غ (شیعه، ۱۳۷۵)  و نظایر آن اشاره نمود.موضوعات :
آمار

درباره نویسنده

فایل 365 626 نوشته در فروشگاه اینترنتی فایل 365 دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید